Công bố về việc trở thành công ty đại chúng
10/20/2017 10:12:49 AM

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 6961/UBCK-GSĐC ngày 17/10/2017 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty theo quy định của Luật Chứng khoán. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest xin công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng như sau:

1.    Tên công ty

1.1 Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST

1.2 Tên tiếng Anh: VAN PHU – INVEST INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 

2.    Công ty là Công ty Cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam

3.    Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 177, Tổ 51, Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4.    Điện thoại: (84 24) 6258 3535            Fax: (84 24) 6258 3636

5.    Website: www.vanphu.vn    

6.    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102702590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2008, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 31/07/2017. 

7.    Lĩnh vực hoạt động:
Kinh doanh bất động sản; Tư vấn môi giới đấu giá bất động sản; Tư vấn đầu tư; Xây dựng các công trình dân dụng; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, kinh doanh lữu hành nội địa, lữ hành quốc tế và các hoạt động phục vụ khách du lịch;… 

8.    Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng
Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tỷ đồng

Đã trở thành công ty đại chúng ngày 17/10/2017.


     Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ - INVEST
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tô Như Toàn
(Đã ký)