Gia hạn thời gian công bố BCTC quý 3 và năm 2017 của Công ty CPĐT Văn Phú - Invest
10/24/2017 4:23:55 PM

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thông báo về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý 3 và năm 2017 như sau: