Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Số 1

Tỷ lệ sở hữu: 67%

Vốn điều lệ 67%

Tin liên quan