Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Số 2

Tỷ lệ sở hữu: 78.5%

Điện thoại: 024. 32262701

Tin liên quan