VI EN

Giới thiệu

 • Tên dự án:
  Khu nuôi dưỡng trẻ em nhiễm Dioxin - Trung tâm công tác xã hội TP. Cần Thơ
 • Vị trí:
  Tầm Vu, Huyện Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Quy mô:
  3.323,6 m2
 • Tổng mức đầu tư:
  Đóng góp 6 tỷ đồng
 • Chức năng:
  Cung cấp các dịch vụ công về công tác xã hội, chăm sóc y tế và trợ giúp pháp lý…
 • Tiến độ:
  Khởi công 7/2019 - Hoàn thành 7/2020

Vị trí Khu nuôi dưỡng trẻ em nhiễm Dioxin - Trung tâm công tác xã hội TP. Cần Thơ

Dự án khác

© Copyright 2019 By Van Phu - Invest. All rights reserved.