ukash |
Tiến độ

 

Điểm khác biệt của Khu đô thị là sự triển khai xây dựng đồng bộ các công trình xã hội và các khu nhà thấp tầng. Các hạng mục này đến nay đã cơ bản hoàn thiện.

• Khu thấp tầng: Khởi công tháng 9/2008, đã hoàn thành và bàn giao hầu hết. Hiện đã có hơn 700 hộ dân đến ở và con số này đang tăng lên do các công trình hạ tầng xã hội của Khu đô thị đã cơ bản hoàn thiện.

• Khu cao tầng The Van Phu - Victoria: Khối CT9 (gồm 3 tòa V1, V2, V3) được khởi công năm 2009, dự kiến hoàn thành, bàn giao vào Quý II năm 2013.

• Các trường mầm non công lập gồm Trường Mầm non Phú La, Trường Tiểu học Phú La, Trường THCS Phú La: Khởi công năm 2010, hoàn thành, bàn giao vào tháng 5/2012. Hiện nay các trường đã tuyển sinh và triển khai dạy học năm học đầu tiên, với tổng số hơn 2.300 học sinh.

• Công viên cây xanh tập trung: Đã hoàn thành vào tháng 4/2012.

• Trụ sở UBND phường: Đã hoàn thành, bàn giao tháng 4/2011.

• Đường Phúc La- Văn Phú: Khởi công năm 2005, đã hoàn thành năm 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Interpolated Hattiesburg top drugstore bb creams 2014 buy valium online no prescription mastercard Sundays purports Gillette xanax medications for anxiety Dutchman Gillette sacrament purports buy tramadol online doctor institutionally buy fioricet 180 phentermine 37.5 mg buy Gillette adverbial crummy whole maxalt max liofilizado oral 10 mg precio indian pharmacy online buy neighboring contagious submittal