ukash |
Nhà đầu tư thứ cấp

Danh sách các nhà đầu tư thứ cấp:

 • Công ty Cổ phần Phương Thuần.
 • Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Hà Nội mới.
 • Công ty Cổ phần Vietinco.
 • Công ty Cổ phần Song Lộc.
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BĐS Lanmak.
 • Công ty Cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú.
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Phúc.
 • Công ty Cổ phần Tư vấn & Chuyển giao Công nghệ Quốc tế.
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính An Thịnh.
 • Công ty Cổ phần Phát triển Đất Việt (Dotexco).
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương.
 • Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Địa ốc Vina.
 • Công ty TNHH Quản lý BĐS Thế Kỷ.
 • Công ty Cổ phần Kiến trúc Trường An.
 • Công ty Cổ phần Văn Phú - Land.

Mọi thông tin chi tiết, liên hệ phòng kinh doanh - Công ty Văn Phú - Invest

Hotline 1: 04.62583939  Hotline 2: 0972645052, Hotline 3: 0972531725, Hotline 4: 0972661715