ukash |
thông báo: về việc đình chỉ và thu hồi sản phẩm tại dự án The Van Phu - Victoria
Thứ năm, 27 Tháng 2 2014 22:04

THÔNG BÁO
Về việc đình chỉ và thu hồi sản phẩm tại dự án The VanPhu – Victoria


Căn cứ việc thực hiện các Hợp đồng mua bán nhà tại dự án The Van Phu – Victoria, đã ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest và các Công ty thứ cấp.

 

Nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest chính thức đình chỉ và thu hồi toàn bộ sản phẩm tại dự án The Van Phu – Victoria đối với 05 Công ty thứ cấp, do đã vi phạm nghĩa vụ tài chính được quy định trong Hợp đồng. Gồm:


1.    Công ty CP Đầu tư Xây dựng BĐS Lanmak
2.    Công ty cổ phần Dotexco
3.    Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú
4.    Công ty TNHH Quản lý BĐS Thế Kỷ
5.    Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh BĐS Hà Nội Mới

Sau khi hoàn tất các thủ tục thu hồi sản phẩm theo qui định, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – INVEST sẽ tiến hành niêm yết và bán các sản phẩm đã thu hồi nêu trên tại sàn giao dịch Bất động sản theo quy định của Pháp luật.

Trân trọng thông báo.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: