Tin tức Bất Động Sản

ukash |
HỘI NGHỊ KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929-28/7/2016)
Thứ ba, 26 Tháng 7 2016 14:00

Sáng ngày 26/7/2016, tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam  (28/7/1929-28/87/2016); Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)  về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm; Biểu dương danh hiệu “Sáng kiến – sáng tạo”; “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2016, Trao tặng học bổng cho con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2015 – 2016.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Cùng với sự lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong những năm qua Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cùng các cấp Công đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CVNCLĐ đã không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng, với nỗ lực phấn đấu của hàng ngàn cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Hoạt động Công đoàn và phong trào CVNCLĐ đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, tuyên truyền về Đảng, về lịch sử truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân. Động viên CNVCLĐ tích cực học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập nâng cao trình độ về văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Học tập và triển khai có hiệu quả Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước”; Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp. Tuyên truyền về việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng pháp luật …


Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI); Hướng dẫn số 06/HD-LĐLĐ ngày 21/9/2011 của Liên đoàn Lao động Thành phố và Kế hoạch số 20-KH/QU ngày 20/9/2011 của Quận ủy Cầu Giấy. Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận Cầu Giấy đã xây dựng và triển khai hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo từng chuyên đề tới 100% đoàn viên, CNVCLĐ. Qua việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW tại Hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm của LĐLĐ Thành phố, của Quận ủy Cầu Giấy đã có 20 lượt tập thể và 34 cá nhân được khen thưởng trong 05 năm qua.


Tại Hội nghị ngày 26/7/2016, căn cứ những thành tích của tập thể, cá nhân, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Cầu Giấy đã xét khen thưởng cho 06 tập thể trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW. Phong trào đã thực sự tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên công đoàn những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Đại diện Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest nhận khen thưởng về triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

 

 

Tin: Nguyễn Văn Hoa – Chánh Văn phòng VPI

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: