ukash | ukash |
Tổng quan

Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở mới Trường Đại học Y tế Công cộng được xây dựng trên khu đất 8,8ha thuộc phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 100.000m2, đáp ứng quy mô đào tạo 6.000 sinh viên. Trong giai đoạn 1 của dự án được triển khai theo hình thức BT trên diện tích khoảng 5,7ha, tổng diện tích sàn xây dựng gần 45.000m2, đáp ứng quy mô đào tạo hơn 4.000 Sinh viên. Các hạng mục chủ yếu của dự án gồm: Nhà hiệu bộ, 2 tòa nhà giảng đường, 1 tòa nhà Labo - thực hành cùng các hạng mục công trình phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng yêu cầu kết nối tốt với khu vực. Tổng mức đầu tư dự án hơn 640 tỷ đồng.

 

Đây là dự án đã được xác định trong Quy hoạch phát triển Trường Đại học Y tế Công cộng giai đoạn tới năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030 đã được Bộ Y tế phê duyệt. Vì vậy dự án đầu tư xây dựng Trụ sở mới Trường Đại học Y tế Công cộng được Bộ Y tế rất quan tâm và coi là một trong những dự án trọng điểm của Bộ Y tế. Chính vì vậy, Nhà đầu tư xác định đây là dự án có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt để đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội. Trên tinh thần đó, Nhà đầu tư đã triển khai đến tất cả các đơn vị liên quan, từ nhà thầu tư vấn thiết kế, thi công, phổ biến đến từng cá nhân cán bộ, kỹ sư, công nhân trong các đơn vị đang quản lý. Bên cạnh đó Nhà Đầu tư, Doanh nghiệp dự án và các đơn vị thi công đã ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, nhân vật lực tốt nhất để triển khai thực hiện dự án.

 

Dự án đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 7 năm 2016.