VI EN

Khởi công Dự án Khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông

23/07/2006

Việc triển khai dự án đầu tay Khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử phát triển, giúp Văn Phú - Invest nhanh chóng xác lập vị thế trên thị trường bất động sản ngay khi còn là một doanh nghiệp trẻ.

Đọc nhiều nhất

Nội dung khác

© Copyright 2019 By Van Phu - Invest. All rights reserved.