VI EN

Thành lập Chi nhánh tại Hà Nội - Công ty Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Quảng Ninh

23/01/2003

Chi nhánh tại Hà Nội của Công ty Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Quảng Ninh là tiền thân của Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú - Invest sau này.

Đọc nhiều nhất

Nội dung khác

© Copyright 2019 By Van Phu - Invest. All rights reserved.