VI EN

Chuỗi giá trị xanh, công trình bền vững

Văn Phú - Invest dành nhiều nguồn lực cho việc tìm hiểu, nghiên cứu các thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành doanh nghiệp. Ngay từ khi thành lập, Văn Phú - Invest đã luôn đề cao vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, do đó doanh nghiệp dành nhiều nguồn lực cho việc đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng các trang thiết bị hiện đại vào sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường…

© Copyright 2019 By Van Phu - Invest. All rights reserved.