Trách nhiệm xã hội

Với triết lý kinh doanh “Chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng” và giá trị cốt lõi “Cho đi là nhận lại”, trong những năm qua Văn Phú - Invest luôn hưởng ứng và đồng hành cùng các chương trình đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiên tai, các hộ nghèo, gia đình neo đơn, xây dựng các quỹ khuyến học, phát triển tài năng trẻ…

Gần hai thập kỷ qua đi, Văn Phú - Invest không ngừng phát triển, luôn chung tay, góp sức trong việc tạo dựng cuộc sống cộng đồng ấm no, hạnh phúc, đóng góp cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn, nhân văn hơn.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, Văn Phú - Invest luôn đề cao các giá trị nhân văn, gắn liền sự phát triển của doanh nghiệp với đời sống cộng đồng, xã hội, không ngừng mở rộng hành trình thiện nguyện đến với những vùng cao, miền quê nghèo, bão lũ. Nhờ đó, trong gần hai thập kỷ đi qua, Văn Phú - Invest đã giúp hàng nghìn trẻ em có thể viết tiếp ước mơ tới trường, thêm nhiều người khuyết tật, bệnh nhân nghèo có được niềm tin vào cuộc sống. Vớitinh thần “Cho đi là nhận lại” những giá trị Văn Phú - Invest tạo dựng đã, đang và sẽ được lan tỏa rộng khắp, để cuộc sống trở nên tốt đẹp và có ý nghĩa hơn.

 

Tin liên quan