Giới thiệu dòng sản phẩm Vlasta

Hướng tới nhóm đối tượng có thu nhập trung bình, Vlasta - dòng sản phẩm tiêu chuẩn nổi bật với các công trình có quy mô lớn, tích hợp nhiều tiện ích nội khu, giúp kiến tạo nên những cộng đồng văn minh, năng động.