Dự án Đường lên đền Thượng – Ba Vì

Vị trí

TP. Hà Nội

Quy mô

Lát đá từ cốt 1100 lên đền Thượng và đỉnh Mẫu với tổng số 555 bậc

Tổng đầu tư

Đóng góp 6,2 tỷ đồng

Tình trạng dự án

Đã hoàn thành

Chức năng

Công trình văn hoá tâm linh

Tổng quan

Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của cha ông để lại Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã quan tâm, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản văn hóa đền Thượng, đền Trung và đền Hạ, từng bước khôi phục lại lễ hội Tản Viên Sơn Thánh, tổ chức lễ hội hằng năm trở thành lễ hội vùng. Văn Phú – Invest đã gia tâm công đức xây dựng, đưa công trình vào sử dụng đúng vào ngày hóa của Đức thánh Tản Viên Sơn.

Vị trí dự án

Tọa lạc trên đỉnh núi Tản Viên có độ cao 1.227 mét, Đền Thượng là một điểm đến nổi tiếng nằm trong Vườn quốc gia Ba Vì, thuộc xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội.