Trụ sở mới Trường Đại học Y tế công cộng

Vị trí

TP. Hà Nội

Quy mô

88.125 m2

Tổng đầu tư

553.47 tỉ đồng

Tình trạng dự án

Đã hoàn thành

Chức năng

Trường đại học

Tổng quan

Đây là dự án đầu tiên được Thủ tướng đồng ý cho áp dụng theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), là dự án trọng điểm của Bộ y tế, có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là dự án di dời trường đại học đầu tiên của ngành Y tế tại Hà Nội theo hình thức BT đạt hiệu suất cao, đúng thời hạn. Sự thành công của dự án là tiền đề để Bộ Y tế phát triển các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực y tế, nhanh chóng cải thiện, nâng cấp điều kiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Tiện ích ngoại khu