Trường Đại học kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân

Vị trí

TP. Hà Nội

Quy mô

26.3 ha

Tổng đầu tư

Hơn 600 tỷ đồng

Tình trạng dự án

Đã hoàn thành

Loại BĐS

Dự án đối tác công tư

Chức năng

Trường đại học

Tổng quan

Trụ sở mới trường Đại học kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân là dự án đầu tiên được đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT (Xây dựng – Chuyển giao) của Bộ Công An, đã khẳng định được hiệu quả của chính sách đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa cho các công trình hạ tầng xã hội. Dự án này được đầu tư đồng bộ, hiện đại đã tạo nên môi trường đào tạo chuyên nghiệp của ngành công an và đem lại vị thế mới cho cả khu vực huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.