CBTT Mua cổ phần do tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Số 1