CBTT Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VPI tại HOSE