Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty CPĐT Văn Phú – Invest