Trong quý cuối năm 2019, VPI tiếp tục ghi nhận được doanh thu từ các dự án bất động sản trọng điểm như The Terra – An Hưng, The Terra – Hào Nam, Grandeur Palace – Giảng Võ.

CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI) vừa công bố BCTC hợp nhất Quý 4/2019 với 2.398 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2019 đạt 481 tỷ đồng, tăng trưởng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp vào sự tăng trưởng vượt trội về cả doanh thu lẫn lợi nhuận quý 4/2019 của VPI là hoạt động cốt lõi – kinh doanh bất động sản. Mảng này đóng góp hơn 2.044 tỷ đồng vào tổng doanh thu, tương ứng với tỉ trọng trên 85%. VPI cũng ghi nhận trên 338 tỉ đồng doanh thu đến từ hoạt động xây lắp, tương đương mức 14% tổng doanh thu trong kỳ. Ra mắt vào quý 3/2019, khu căn hộ dịch vụ cao cấp Oakwood Hồ Tây cũng đóng góp hơn 14 tỷ đồng vào tổng doanh thu trong quý 4/2019.

vanphu
Cơ cấu doanh thu VPI

Trong quý cuối năm 2019, VPI tiếp tục ghi nhận được doanh thu từ các dự án bất động sản trọng điểm. Theo thông tin từ phía doanh nghiệp, doanh thu kinh doanh bất động sản quý 4/2019 đến từ 3 dự án chính: 838 tỷ đồng từ dự án The Terra – An Hưng, 363 tỷ đến từ dự án The Terra – Hào Nam và 843 tỷ đồng đến từ dự án Grandeur Palace – Giảng Võ. Doanh nghiệp cũng cho biết, trong năm 2019, VPI đã bán trên 800 căn hộ đến từ ba dự án trên.

vanphu

Lũy kế năm 2019, tổng doanh thu của VPI đạt mức gần 3.239 tỷ đồng, gấp 11 lần so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế cả năm 2019 đạt gần 526 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm trước, đồng thời cũng vượt mức kế hoạch 510 tỷ đồng được Đại hội cổ đông thông qua.

vanphu

Báo cáo hợp nhất năm 2019 cho thấy tổng tài sản của VPI tăng 33,4% so với năm 2018, đạt mức 8.967 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền đã được cải thiện đáng kể, đạt 651 tỷ đồng, tăng gần 7 lần so với thời điểm năm 2018. Hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2019 đạt 2.147 tỷ, bao gồm các dự án như The Terra – An Hưng, Khu dịch vụ căn hộ khách sạn Hồ Tây, Dự án Grandeur Palace – Giảng Võ và dự án The Terra – Hào Nam. Đây sẽ là các dự án mà VPI sẽ tiếp tục tiến hành bàn giao và ghi nhận doanh thu – lợi nhuận trong năm 2020.

Trong năm 2019, tổng các khoản vay và nợ thuê tài chính tăng khá mạnh lên trên 4.260 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay phục vụ mục đích phát triển quỹ đất, tạo dư địa phát triển trong tương lai.

Sau khi trở thành đối tác chiến lược của tỉnh Thừa Thiên Huế, VPI đã bắt tay vào việc triển khai các dự án tại tỉnh ven biển miền Trung này. Bên cạnh đó, khoản mục Xây dựng cơ bản dở dang trên báo cáo tài chính cho thấy VPI sẽ phát triển thêm các dự án như Lộc Bình – Thừa Thiên Huế và tiếp tục triển khai tuyến BT tại TP. Hồ Chí Minh kết nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa.

vanphu

Theo Trí Thứ Trẻ