VI EN

Văn hoá doanh nghiệp

Bên cạnh những thành tựu đã được ghi nhận thì văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc Văn Phú - Invest chính là một trong những niềm tự hào lớn nhất, là những viên gạch đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của hệ thống.

Tập thể CBNV Văn Phú - Invest trong Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty

Giá trị cốt lõi trong văn hóa của Văn Phú – Invest được dựa trên 5 yếu tố “Chuyên tâm – Hợp tác & Chia sẻ - Sáng tạo – Chất lượng – Minh bạch”. Vì thế chúng tôi không ngừng xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hợp tác và chia sẻ, kết nối tất cả thành viên trong tổ chức. 

Mỗi CBNV là một mắt xích không thể tách rời trong hệ thống

Mỗi thành viên tại Văn Phú – Invest đều được phát huy tối đa năng lực, được tôn trọng, được tin cậy và cảm thấy tự hào khi là một thành viên trong ngôi nhà Văn Phú. Chúng tôi tạo ra các chương trình kết nối hàng tháng hấp dẫn; thành lập các Câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe cho CBNV; các chương trình du xuân, du lịch hàng năm được tổ chức chu đáo...

Chương trình Kết nối "Duyên dáng Văn Phú" nhân dịp 20/10

Chương trình Kết nối tháng 3 với chủ đề "VPI's Angles" tôn vinh những người phụ nữ nhân dịp 8/3

Chúng tôi định hướng CBNV thực hiện văn hóa theo bộ quy tắc ứng xử riêng biệt của Văn Phú – Invest để xây dựng những thế hệ Người Văn Phú “CHUYÊN TÂM” trong suy nghĩ và trong hành động, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của hệ thống.

Kết sức mạnh - Nối thành công

Tin liên quan

© Copyright 2019 By Van Phu - Invest. All rights reserved.