CBTT về giao dịch giữa CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest và Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Giảng Võ