CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (HOSE: VPI) tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Với mục tiêu giữ vững ổn định và tiếp tục phát triển kinh doanh, Công ty sẽ tiếp tục triển khai loạt dự án tại các địa bàn mang tính trọng điểm và nằm trong chiến lược tầm nhìn đến năm 2032.

Thiết lập nền tảng phát triển dài hạn

Định hướng này được Ban lãnh đạo Văn Phú – Invest chia sẻ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào sáng 26/04. Đây cũng là một phần thuộc chiến lược tầm nhìn đến năm 2032 do Ban lãnh đạo công ty xây dựng và được coi là bước đột phá, thể hiện tầm nhìn và tư duy dài hạn của HĐQT cùng Ban điều hành của Công ty.

Để triển khai chiến lược, Công ty đề ra kế hoạch kinh doanh áp dụng trong chuỗi giá trị từ việc lựa chọn dự án, phương thức bán hàng, đến thi công xây dựng và công tác sau bán hàng.

Trong năm 2023, Văn Phú – Invest sẽ tiếp tục triển khai các dự án đang phát triển và thực hiện đấu thầu, đấu giá các dự án mới tại các vùng kinh tế trọng điểm trong kế hoạch chiến lược dài hạn như Hà Nội, TPHCM, Bắc Giang, Bắc Ninh, và Hải Phòng.

Cụ thể, về công tác chuẩn bị đầu tư, Văn Phú – Invest sẽ tiếp tục triển khai dự án khu nhà ở thấp tầng TT39-40 tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; dự án khu đô thị số 22 thuộc thành phố Bắc Giang; và đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở Song Khê – Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang.

Ngoài ra, Công ty sẽ thi công các dự án chuyển tiếp từ năm 2022 bao gồm dự án xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗ hợp tại phân khu 2, khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang và dự án khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại Yên Phong, Bắc Ninh. Đồng thời hoàn thiện các thủ tục phát triển dự án cho dự án Vlasta – Thủy Nguyên tại Hải Phòng và Grandeur Palace – Phạm Hùng tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT Tô Như Toàn phát biểu trong Đại hội đồng cổ đông Văn Phú – Invest

Thích ứng trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động

Cũng tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban lãnh đạo công ty cho biết mục tiêu giữ vững ổn định tài chính doanh nghiệp sẽ là ưu tiên hàng đầu của Công ty trong năm 2023, song song đó công ty lựa chọn các cơ hội tốt để mở rộng quỹ đất và triển khai các dự án.

Theo đó, HĐQT đã trình và được các cổ đông tham dự cuộc họp thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu 2,200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 550 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 10% so với kết quả đạt được trong năm 2022.

Cơ sở để doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh năm 2023 tới từ việc thực hiện ghi nhận khoảng 1,800 tỷ đồng doanh thu tại dự án Vlasta – Sầm Sơn và mở bán các dự án mới, cụ thể là dự án xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại phân khu số 2, khu đô thị phía Nam, thành phố Bắc Giang, và dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ thương mại Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đây đều là các dự án có tiềm năng phát triển cao.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest

Với dự án Oakwood Residence tại Hà Nội, Công ty cũng sẽ tăng tối đa công suất khai thác và nâng cao chất lượng dịch vụ để đảm bảo dự án vận hành theo đúng kế hoạch tài chính ban đầu.

Để phục vụ nhu cầu sản xuất – kinh doanh trong tương lai, HĐQT cũng trình và được các cổ đông thông qua việc niêm yết trái phiếu VPI chào bán ra công chúng vào năm 2024 (nếu phát hành thành công) sau khi kết thúc đợt chào bán.

Về cổ tức, HĐQT doanh nghiệp đã trình và được các cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1,000 đồng). Nguồn tiền sử dụng cho việc chia cổ tức tới từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 khi doanh nghiệp dự kiến trích gần 242 tỷ trong 906 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối để thực hiện việc này. Được biết, VPI đã chi trả cổ tức 2022 vào ngày 27/02 cho cổ đông. Còn cổ tức năm 2023 cũng đã được đại hội chốt tỷ lệ 10%.